raskaudenkeskeytys hinta yksityisellä
Avaa navigaatio
pasi puupponen jyväskylä
liceo niccolò copernico verona » mitä parhaalle kaverille lahjaksi » fernando pessoa pane kaikki mitä olet Talousarvio

lubelski urząd wojewódzki wydział zdrowia Talousarvio

kokkolan kaupunginteatteri näyttelijät Valtuusto vastaa kunnan toiminnasta ja taloudesta. Valtuuston tulee päättää kunnan ja kuntakonsernin toiminnan ja talouden keskeisistä tavoitteista sekä päättää talouden, rahoituksen ja sijoitustoiminnan perusteista ja hyväksyä talousarvio. Valtuuston tulee päättää myös kunnan liikelaitokselle asetettavista toiminnallisista ja taloudellisista tavoitteista.

Talousarvion ja -suunnitelman valmistelusta, rakenteesta ja sisällöstä sekä sen hyväksymisestä, muuttamisesta ja sitovuudesta säädetään kuntalain 65 pykälässä. Valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi vuodeksi talousarvio. Sen hyväksymisen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi (suunnittelukausi). Talousarviovuosi on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi.

Talousarvion valmistelusta vastaa kunnanhallitus sekä kukin toimielin omalla tehtäväalueellaan. Kunnallisessa liikelaitoksessa valmistelusta vastaa johtokunta. Talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään kunnan toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Talousarvio ja -suunnitelma on laadittava siten, että edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Talousarvioon tulee ottaa toiminnallisten tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot sekä siinä tulee osoittaa, miten rahoitustarve tulorahoituksen lisäksi muutoin katetaan.

Taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen enintään neljän vuoden pituisena suunnittelukautena, jos talousarvion laatimisvuoden taseeseen ei arvioida kertyvän ylijäämää. Jos taseen alijäämää ei saada katetuksi suunnittelukautena, taloussuunnitelman yhteydessä on päätettävä yksilöidyistä toimenpiteistä (toimenpideohjelma), joilla kattamaton alijäämä katetaan valtuuston erikseen päättämänä kattamiskautena (alijäämän kattamisvelvollisuus).

Kunnan ja kuntayhtymän talousarviossa tulee olla käyttötalous- ja tuloslaskelmaosa sekä investointi- ja rahoitusosa. Kunnallisen liikelaitoksen talousarviossa ja -suunnitelmassa tulee olla tuloslaskelma-, investointi- ja rahoitusosa.

Valtuusto hyväksyy hallintosäännön, jossa annetaan tarpeelliset määräykset muun muassa kunnan taloudenhoidosta.

Kunnan ja kuntayhtymän toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talous- arviota. Talousarvio ja -suunnitelma sitovat toimielimiä ja henkilöstöä ja ovat samalla näiden ohjauksen ja valvonnan välineitä. Talousarvioon tehtävistä muutoksista päättää kunnassa valtuusto ja kuntayhtymässä valtuusto tai yhtymäkokous.

Kunnallisen liikelaitoksen talousarvioon tehtävistä muutoksista päättää johtokunta.

bamse sång noter (Lähde: Kunnan ja kuntayhtymän talousarvio ja -suunnitelma, Myllyntaus Oiva (toim.). Kuntaliitto 2011.)

Talousarviot

veroilmoitus täyttöohje 5

darkorbit kappa kapısı ödülleri Jyväskylä avasi keväällä 2015 vuosien 2012-2014 ostolaskut avoimena datana.
- lähihoitajan ammattitutkinto helsinki
- Uutinen aiheesta 10.3.2015 »

ylläs gondolisauna hinta laivalla tukholmaan ikäraja

youtube küssen verboten yvonne Jos ei pdf-tiedosto aukea suoraan klikkaamalla, ongelma todennäköisesti johtuu selaimen acrobat-pluginista. Silloin voit hiiren oikealla korvalla linkkiä klikkaamalla tallentaa tiedoston koneellesi ja avata sen sitä kautta.

äänisuunnittelu koulutus tampere

uuteen työpaikkaan sopeutuminen

rzeczy ostateczne człowieka niebo Copyright © Jyväskylän kaupunki 2018 | serviço militar aeronautica salario | tefal höyrysilityskeskus prisma
Jyväskylän kaupungin pääFacebook-sivu Jyväskylän kaupungin pääTwitter-virta Jyväskylän kaupungin pääYouTube-kanava Jyväskylän kaupungin rss-virrat ja ohje