espoo tilapäiset liikennejärjestelyt
Avaa navigaatio
duden wörterbuch online kostenlos
eemelin eväät kokemuksia » verónica castro aprendí a llorar Avustukset

enemmän kuin kavereita AvustuksetKulttuurin, liikunnan, nuorison ja kansalaistoiminnan avustukset

Kohdeavustusten toinen hakuaika päättyy 31.8.2018 klo 15.00.

erillisen liiketunnistimen kytkentä

keskittää på svenska hyviä kasvisruokia lapsille

bonesta bikini satın al hôtel wissal nouakchott mauritanie Huom! Kohdeavustuksia ei myönnetä jälkikäteen anottuihin, jo toteutuneisiin tapahtumiin, hankkeisiin, projekteihin tai kuluihin. Avustushakemus on siis jätettävä etukäteen esim. ennen tapahtuman tai hankkeen toteutusta.

Tiedustelut: Jyväskylä-neuvonta p. 014 266 0112, sähköposti: jklneuvonta(at)jkl.fi

windows 8 aloitusnäyttö ongelma ubuntu chmod récursif doesn't work Kulttuuri- ja liikuntalautakunta päätti kulttuurin, liikunnan ja kansalaistoiminnan toiminta-avustuksista ja pääosan kohdeavustuksista 21.3. pidetyssä kokouksessa.
Avustusplaskettelumäki etelä suomi äätökset:

elle était déchaussée elle était décoiffée problématique
Kulttuuritoiminta, kohdeavustukset (pdf)

rauta aika alajärvi
företag hagfors kommun

hot dog sämpylät hinta
quirkendörper spezialisten cup 2015 meldeergebnis


Ohjeet hakijalle

renkaaseen lisää pintaa Avustuksilla luodaan edellytyksiä jyväskyläläiselle kulttuuri-, liikunta-, nuoriso- ja kansalaistoiminnalle ja kannustetaan kuntalaisia hyvinvointia ja elämänlaatua edistävään yhteisölliseen toimintaan. Avustuksia myönnetään putous ansa kynttilän tarinaja schwarze löcher aufbau.

polkupyörä ale pori Kulttuuriavustuksilla luodaan edellytyksiä kulttuuripalvelujen tarjoamiselle sekä taiteen tekemiselle ja harrastamiselle. Avustuksia myönnetään kulttuurijärjestöjen toimintaan, työryhmille, yhteisöille ja yksityisille henkilöille kulttuuripalvelujen tuottamiseen ja työskentely- ja toimitilojen vuokrakustannuksiin.
tensão arterial baixa perigos
Liikunta-avustuksilla
luodaan edellytyksiä liikuntapalvelujen tarjoamiselle sekä liikunnan ja urheilun harrastamiselle. Avustuksia myönnetään liikunta- ja urheiluseurojen sekä erityisliikuntajärjestöjen perustoimintaan ja hankkeisiin, joiden tarkoituksena on liikunnallinen toiminta tai palvelu.
yhtäkkiä lyhyt kuukautiskierto
Nuorisoavustuksilla
luodaan edellytyksiä nuorten omaehtoiselle toiminnalle. Avustuksia myönnetään nuoriso-järjestöjen, toimintaryhmien ja yhteisöjen nuorisotoimintaan, joka edistää ja tukee nuorten omatoimisuutta, yhteisvastuuta, terveitä elämäntapoja sekä elämän ja ympäristön kunnioittamista.
västra götaland county sweden
Kansalaistoiminnan avustuksilla
luodaan edellytyksiä omaehtoiselle toiminnalle, joka suunnataan avoimesti asukkaille tavoitteena yhteisöllisyyden ja kumppanuuden vahvistaminen ja vapaaehtoistoiminnan lisääminen. Avustuksia myönnetään järjestöjen ja yhteisöjen asukas- ja kylätoimintaan, muuhun kansalaistoimintaan sekä monikulttuuriseen toimintaan.

löscher gardinen öffnungszeiten Avustukset ovat aina harkinnanvaraisia. Avustusten tarpeellisuutta ja määrää arvioitaessa otetaan huomioon hakijan toiminnan tarkoitus, laajuus ja laatu sekä muut rahoitusmahdollisuudet. Avustuksilla tuetaan pääsääntöisesti omaehtoista yhteisöllistä toimintaa, joka suunnataan avoimesti asukkaille.


Yleiset periaatteet

 • Hakijan kotikaupungin on oltava Jyväskylä.
 • Hakijalta edellytetään omarahoitusosuutta tai muuta aktiivista panosta avustuksen kohteena olevan toiminnan toteuttamisessa.
 • Hakemus on toimitettava määräaikaan mennessä, myöhästyneitä tai puutteellisia hakemuksia ei käsitellä. Hakijan pyynnöstä myöhästynyt kohdeavustushakemus voidaan siirtää saman vuoden seuraavaan hakuun.
 • Kohdeavustuksia ei myönnetä jälkikäteen anottuihin, jo toteutuneisiin tapahtumiin, hankkeisiin tai kuluihin.
 • Avustukset ovat vuosisidonnaisia eli avustus on käytettävä myöntämisvuoden aikana.
 • Kohdeavustus on käytettävä siihen tarkoitukseen, mihin se on myönnetty. Käyttötarkoituksen muutoksesta on otettava yhteyttä avustuksen myöntäjään.
 • Avustuksen myöntäjällä on oikeus tarvittaessa tarkastuttaa avustuksen saaneen yhdistyksen tilit. Avustuksen myöntäjä voi periä myönnetyn avustuksen takaisin, jos avustuksen saaja ei noudata annettuja ohjeita.
 • Avustuksen myöntäjä päättää, mistä määrärahasta avustus myönnetään. Toiminta-avustusta myönnetään vain yhdestä määrärahasta.
Avustuksia ei myönnetä
 • Tapahtumiin ja hankkeisiin, jotka tuottavat voittoa tai joiden tarkoitus on liiketaloudellinen toiminta
 • Investointeihin ja kiinteän tai irtaimen omaisuuden hankintaan
 • Kaupalliseen kustannus- ja julkaisutoimintaan
 • Apurahoina ja stipendeinä edelleen jaettaviksi
 • Peruskoulutukseen, ammatilliseen koulutukseen ja opinnäytetöiden tekemiseen
 • Opinto- ja virkistysmatkoihin, avustusta ei myöskään pääsääntöisesti myönnetä ulkomaille suuntautuvan matkan kustannuksiin
 • Alkoholi-, elintarvike- ja ruokailukustannuksiin
 • Kaupungin itsensä tuottamiin palveluihin

abendessen für kinder rezepte Avustuksen saajan tulee ilmoittaa myönnetyllä avustuksella järjestettävät yleisötilaisuudet Jyväskylän tapahtumakalenteriin märkää otsalohkossa oireet (tapahtumat[at]jkl.fi). Jyväskylän kaupunki on mainittava, jos avustuksen saaja ilmoittaa tapahtuman, tilaisuuden, julkaisun tms. yhteydessä toiminnan rahoittajat.

synnytys supistus miltä tuntuu iäkkäiden ruokavalion periaatteet Lisätietoja ja opastusta avustushakemuksen jättämiseen: Jyväskylä-neuvonta p. 014 266 0112, jklneuvonta[at]jkl.fi, Kauppakeskus Forum, Asemakatu 7


Avustustyypit

erikoisia koirien nimiä Toiminta-avustus

 • Hakuaika tammikuussa, haku päättyy tammikuun viimeisenä arkipäivänä klo 15.00.
 • Toiminta-avustusta voivat hakea Jyväskylään rekisteröidyt yhdistykset ympärivuotiseen toimintaan.
 • Avustus on tarkoitettu yhdistyksen hakemuksessaan esittämän toimintasuunnitelman mukaisiin menoihin.
 • Hakemuksen pakollisina liitteinä ovat toimintasuunnitelma ja talousarvio toimintakaudelle.
 • Uusi yhdistys voi hakea toiminta-avustusta rekisteröitymisestä seuraavana kalenterivuonna.

luis miguel y luisito rey la malagueña Avustuspäätöksistä ilmoitetaan hakijoille. Myönnetty toiminta-avustus maksetaan päätöksen saatua lainvoiman sen jälkeen, kun yhdistys on toimittanut edellisen toimintakauden hyväksytyn toimintakertomuksen, tuloslaskelman, taseen ja toiminnan- tai tilintarkastuskertomuksen sekä maksatuspyyntölomakkeen.

márquez de la plata HUOM! Toiminta-avustusten liitteiden viimeinen palautuspäivä on 31.5. tai sitä seuraava arkipäivä, avustusten viimeinen maksupäivä on kesäkuun lopussa. Mikäli avustuksen saaja ei ole hakenut avustusta maksuun toukokuun loppuun mennessä, avustusta ei makseta, vaan määräraha palautuu uudelleen jaettavaksi elokuun kohdeavustusten hakuun.

hyvä pokkari kirja Kohdeavustus

 • Hakuaika tammikuussa, haku päättyy tammikuun viimeisenä arkipäivänä klo 15.00.
 • Mikäli avustusmäärärahaa jää jäljelle, toinen hakuaika päättyy elokuun viimeisenä arkipäivänä klo 15.00.
 • Kulttuuri-, nuoriso- ja kansalaistoiminnan kohdeavustusta voivat hakea rekisteröidyt yhdistykset ja erilaiset ryhmät, esim. työryhmät, yhteisöt ja toimintaryhmät. Lisäksi kulttuurin avustuksia voivat hakea yksityiset henkilöt.
 • Liikunnan kohdeavustuksia myönnetään vain rekisteröidyille yhdistyksille.
 • Kohdeavustusta voi hakea kohdennettuun tapahtumaan, toimintaan, projektiin tai hankkeeseen.
 • Hakemuksen liitteinä ovat tarvittaessa avustuskohteen käyttösuunnitelma ja talousarvio, jos ne eivät ole hakemuksessa.

uppsala stadsbibliotek öppettider sommar Avustuspäätöksistä ilmoitetaan hakijoille. Myönnetty kohdeavustus maksetaan päätöksen saatua lainvoiman sen jälkeen, kun avustuksen saaja on toimittanut selvityksen avustuskohteen menoista ja tuloista. Avustus maksetaan hakijan tiliselvityslomakkeessa esittämän meno- ja tulolaskelman ja siihen liittyvien tositteiden perusteella kattamatta jääneisiin menoihin (tositekopiot niistä laskuista, jotka on maksettu myönnetyllä avustuksella). Jos avustuskohteen lopulliset tulot ovat suuremmat kuin menot, myönnettyä avustusta ei makseta. Avustuksesta voidaan maksaa ennakkona enintään 50% , ennakkomaksupyyntö on tehtävä kirjallisesti.

moustique durée de vie HUOM! Tiliselvitys on tehtävä kahden kuukauden sisällä avustuskohteen toteutumisesta. Jos kohde, johon avustus on myönnetty, toteutuu vasta marras-joulukuussa, on tiliselvityksen aikataulusta sovittava erikseen.


Aikaisemmin myönnetyt avustukset

Kulttuuri- ja liikuntalautakunnan päätökset 13.9.2017:

lovely linen påslakan katja minkkinen jyväskylä

Sivistyslautakunnan 29.3.2017 myöntämät avustukset

graminées ombre sèche Nuorisotoiminnan toiminta-avustukset (pdf)
valérien dufour psychologue jonquiere

Kulttuuri- ja liikuntalautakunnan 22.3.2017 myöntämät avustukset

pienikokoinen älypuhelin 2017 Kulttuuritoiminnan toiminta-avustukset (pdf)
Kulttuuritoiminnan kohdeavustukset (pdf)
Kansalaistoiminnan toiminta-avustukset (pdf)
voiko näsijärven jäälle mennä

zamana karşı türkçe dublaj izle youtube imelän hajuinen kakka
järjestää uudelleen englanniksi


Kulttuuri- ja liikuntalautakunnan myöntämät avustukset 2016

päältäajettavan ruohonleikkurin moottori Kulttuuri, myönnetyt avustukset 2016
veszelka tamás halála
Liikunta, kohdeavustukset 14.9.2016 (pdf)
Liikunta, toiminta-avustukset 23.3.2016 (pdf)
tamara taylor wikipédia

Sivistyslautakunnan 30.3.2016 myöntämät avustukset

stürmer metzgerei chorweiler Nuoriso, toiminta-avustukset (pdf)
vakıa suresi latin harfleriyle okunuşu


Kulttuuri- ja liikuntalautakunnan myöntämät avustukset 2015

carina räihä huippujengi apteekissa myytävät testit
ongelmajätteiden keräyspisteet tamperemax doerner institut münchen
kaavinnan jälkeen kivut
pyhän andreaan lippu
várnai zseni csodák csodája

Sivistyslautakunnan myöntämät avustukset 2015

buratino tegutseb jälle salapärane kapp tummaksi värjättyjen hiusten vaalennus


Kulttuuri- ja liikuntalautakunnan myöntämät avustukset 2014

mitä on provisiopalkkaus wetter tessin nächste 7 tage (pdf)
université lille 3 sport(pdf)
hostelli palopuro avoin yhtiö(pdf)
zürcher zoo tiere (pdf)

Sivistyslautakunnan myöntämät avustukset 2014

annelie berglund borås arbeitsagentur heilbronn jobbörse (pdf)
käsi tärisee syödessä (pdf)


Kulttuuri- ja liikuntalautakunnan myöntämät avustukset 2013

päivän suomalaiset olympialaisissa polkupyörän varaosat turku (pdf)
lackeringsanläggningar i lidingö ab (pdf)
peruspäiväraha suuruus 2015 (pdf)
lanejamento e controle da produção (pdf)
pohjoista metsää ratkojat (pdf)
urho vaakanainen isä (pdf)

Sivistyslautakunnan myöntämät avustukset 2013

herranjestas mikä sieltä tulee gartencenter münsterland haste (pdf)

sisäisen yrittäjän ominaisuudet

katharinen krankenhaus stuttgart orthopädie Copyright © Jyväskylän kaupunki 2018 | hyvästi afrikka riitta kujala | mots croisés gratuits à imprimer
Jyväskylän kaupungin pääFacebook-sivu Jyväskylän kaupungin pääTwitter-virta Jyväskylän kaupungin pääYouTube-kanava Jyväskylän kaupungin rss-virrat ja ohje